Sprevádzajúci program a duchovná obnova pre manželov.

MANŽELSTVO AKO CESTA
Cez vnútorné uzdravenie k zdravým vzťahom

Program je určený pre manželov, ktorí majú
záujem niečo spraviť so svojim vzťahom,
cez nové prepojenia vzájomnej lásky.

Manželia budú mať možnosť otvoriť sa novému
spôsobu komunikácie, vzájomnej interakcie
a lásky, ktorá už môže presahovať rámec
vlastného sebectva. Cez hlboké
sebapoznanie k hlbokému poznaniu
sa navzájom, až k postupnému
odkrývaniu skutočného obrazu
o Bohu a jeho láske.

Žiadne manželstvo nie je tak
dobré, aby nemohlo byť lepšie.

11. - 15. 3. 2020

Rekreačné zariadenie
Škutovky, Liptovská Osada

Cena na celý pobyt 250 € / manželský pár

Cena obsahuje – ubytovanie, stravu, nápoje,
vytlačené materiály a pomôcky k akcii

Cena neobsahuje – dopravu na miesto akcie,
cestovné poistenie

Kapacita je pre max.
30 manželských párov

PODMIENKA ÚČASTI
NA PROGRAME

Program je určený pre manzelské
páry, kde muž individuálne absolvoval program Chlapskí chlapi – Cesta
k slobode
, a žena program Keby ženy vedeli. Pre účasť na programe
2JA je toto nevyhnutná podmienka,
pretože tento program už
stavia na procesoch nového sebapoznania a vnútornej
transformácie.

Ak máte akékoľvek otázky k akcii,
kontaktujte nás mailom, alebo telefonicky
na nižšie uvedené kontakty.