CESTA K DUCHOVNÉMU
OTCOVSTVU A MATERSTVU

DUCHOVNÉ CVIČENIA

Duchovná zrelosť, je vzácna a cenná vec. Napriek tomu nie je
vyhradená len pre niektoré osoby, ale sme do nej povolaní všetci ľudia.
Potrebujeme duchovných otcov a matky, aby nás mohli
na tejto ceste sprevádzať.

Pozývame vás na duchovné cvičenia,
ktoré organizujeme v troch stupňoch.

2. STUPEŇ
NADSTAVBOVÝ PROGRAM

Nahliadneme hlbšie do kontemplatívnej
modlitby a ostatných pilierov duchovného
života. Tento nadstavbový program
je prístupnýlen pre účastníkov 1. časti.

13. – 18. 1. 2019

Miesto konania:
Centrum novej evanjelizácie
Jána Pavla II.,
Beckov 6

Cena 120 € / osoba

Cena obsahuje – ubytovanie, stravu,
nápoje, potrebné pomôcky k akcii

Cena neobsahuje – dopravu
na miesto akcie

3. STUPEŇ
NADSTAVBOVÝ PROGRAM

Vstúpime do komunikácie na úrovni,
na ktorej budeme môcť zakúsiť jej
uzdravujúcu silu. Tento nadstavbový program
je prístupnýlen pre účastníkov 1. časti.

10. – 15. 3. 2019

Miesto konania:
Centrum novej evanjelizácie
Jána Pavla II.,
Beckov 6

Cena 120 € / osoba

Cena obsahuje – ubytovanie, stravu,
nápoje, potrebné pomôcky k akcii

Cena neobsahuje – dopravu
na miesto akcie

1. STUPEŇ
ZÁKLADNÝ PROGRAM

Vovedie nás do hlbokých procesov
sebapoznania, vnútornej transformácie
a uzdravovania a k novej osobnej formácii, ktorá sa
musí stať kontinuálnym a do hĺbky idúcim procesom.

10. – 15. 2. 2019

22. – 27. 9. 2019

Miesto konania:
Kostolná – Záriečie 8 (pri Trenčíne),
Kláštor redemptoristov

Cena 120 € / osoba

Cena obsahuje – ubytovanie, stravu,
nápoje, potrebné pomôcky k akcii

Cena neobsahuje – dopravu
na miesto akcie

Ak máte akékoľvek otázky k akcii,
kontaktujte nás mailom, alebo telefonicky
na nižšie uvedené kontakty.