ENTER PASSWORD TO CONTINUE

 

INTERNÉ INFO A POKYNY

CHLAPSKÍ CHLAPI – za akciu je zodpovedný Ján Balažia – Variabilný symbol: 01 (rok) (mesiac)

NASTAVENIE MAILU ODPOVEDE NA FORMULÁRE

Send from:

prerodiny@prerodiny.sk

 

Sender name:

Pre Rodiny

 

Bcc:

gajdos@prerodiny.sk, balazia@prerodiny.sk, fusek@prerodiny.sk

 

Reply to:

prerodiny@prerodiny.sk

Email subject:

PRIHLASKA Chlapski Chlapi

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Ste prihlásený na duchovnú obnovu CHLAPSKÍ CHLAPI.

 

Bližšie informácie k programu a pokyny
k platbe účastníckeho poplatku Vám
pošleme e-mailom mesiac pred akciou.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Martin Fusek

tel.: 0905 619 100

 

Tešíme sa na Vás.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk

 

 

 

-----

 

Pre prihlásenie sa na program VYPLŇTE a ODOŠLITE prihlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Pre prihlásenie ďalšieho účastníka, vyplňte a odošlite NOVÚ PRIHLÁŠKU.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Tešíme sa na Vás.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject:

ODHLASKA Chlapski Chlapi

 

Vaša ODHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Z programu ste odhlásený.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Martin Fusek

tel.: 0905 619 100

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Pre odhlásenie sa z programu VYPLŇTE A ODOŠLITE odhlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní odhlásenia.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite odhlášku

ešte raz a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní odhlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite odhlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject

PRIHLASKA NAHRADNIK Chlapski Chlapi

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Na program ste prihlásený ako náhradník.

 

Keď sa uvoľní miesto, budeme Vás e-mailom včas informovať.

Zároveň dostanete aj bližšie informácie k programu
a pokyny k platbe účastníckeho poplatku.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Martin Fusek

tel.: 0905 619 100

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

 

 

-----

 

Pre prihlásenie sa na program ako náhradník VYPLŇTE a ODOŠLITE prihlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Pre prihlásenie ďalšieho náhradníka, vyplňte a odošlite NOVÚ PRIHLÁŠKU.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Keď sa uvoľní miesto, budeme Vás e-mailom včas informovať.

Zároveň dostanete aj bližšie informácie k programu a pokyny

k platbe účastníckeho poplatku.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject

POTVRDENIE UCASTI Chlapski Chlapi

 

Vaše POTVRDENIE bolo zaregistrované.

Ďakujeme.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,

tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Martin Fusek

tel.: 0905 619 100

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti alebo neúčasti na pripravovanej akcii.

Uľahčí nám to organizáciu akcie a zabezpečenie služieb pre vás.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o prijatí formuláru.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, vyplňte a odošlite formulár ešte raz,

alebo nás kontaktujte na: prerodiny@prerodiny.sk.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

LUKY YACHT – za akciu je zodpovedný Braňo Gajdoš – Variabilný symbol: 02 (rok) (mesiac)

NASTAVENIE MAILU ODPOVEDE NA FORMULÁRE

Send from:

prerodiny@prerodiny.sk

 

Sender name:

Pre Rodiny

 

Bcc:

gajdos@prerodiny.sk, balazia@prerodiny.sk

 

Reply to:

prerodiny@prerodiny.sk

Email subject:

PRIHLASKA LukyYacht

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

 

Vaše prihlásenie bude platné až po uhradení

zálohy 200 Euro na náš bankový účet.

 

Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 2927 1285

Variabilný symbol: 02202009

Do poznámky platby uveďte: Vaše priezvisko

 

Bližšie informácie k akcii aj s pokynmi k zaplatení

doplatku za účasť na akcii – 250 Euro,

dostanete e-mailom 2 mesiace pred začiatkom akcie.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Braňo Gajdoš

tel.: 0911 711 255

 

Tešíme sa na Vás.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk

 

 

 

-----

 

Pre prihlásenie sa na program VYPLŇTE a ODOŠLITE prihlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Pre prihlásenie ďalšieho účastníka, vyplňte a odošlite NOVÚ PRIHLÁŠKU.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Tešíme sa na Vás.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject:

ODHLASKA LukyYacht

 

Vaša ODHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Z programu ste odhlásený.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Braňo Gajdoš

tel.: 0911 711 255

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Pre odhlásenie sa z programu VYPLŇTE A ODOŠLITE odhlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní odhlásenia.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite odhlášku

ešte raz a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní odhlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite odhlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject

PRIHLASKA NAHRADNIK LukyYacht

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Na program ste prihlásení ako náhradník.

 

Keď sa uvoľní miesto, budeme Vás e-mailom včas informovať.

Zároveň dostanete aj bližšie informácie k programu
a pokyny k platbe účastníckeho poplatku.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Braňo Gajdoš

tel.: 0911 711 255

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Pre prihlásenie sa na program ako náhradník VYPLŇTE a ODOŠLITE prihlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Pre prihlásenie ďalšieho náhradníka, vyplňte a odošlite NOVÚ PRIHLÁŠKU.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Keď sa uvoľní miesto, budeme Vás e-mailom včas informovať.

Zároveň dostanete aj bližšie informácie k programu a pokyny

k platbe účastníckeho poplatku.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject

POTVRDENIE UCASTI LukyYacht

 

Vaše POTVRDENIE bolo zaregistrované.

Ďakujeme.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,

tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Braňo Gajdoš

tel.: 0911 711 255

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti alebo neúčasti na pripravovanej akcii.

Uľahčí nám to organizáciu akcie a zabezpečenie služieb pre vás.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o prijatí formuláru.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, vyplňte a odošlite formulár ešte raz,

alebo nás kontaktujte na: prerodiny@prerodiny.sk.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

OTEC & SYN – TÁBOR – za akciu je zodpovedný Braňo Gajdoš – Variabilný symbol: 03 (rok) (mesiac)

NASTAVENIE MAILU ODPOVEDE NA FORMULÁRE

Send from:

prerodiny@prerodiny.sk

 

Sender name:

Pre Rodiny

 

Bcc:

gajdos@prerodiny.sk, balazia@prerodiny.sk

 

Reply to:

prerodiny@prerodiny.sk

Email subject:

PRIHLASKA OtecSyn Tabor

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

 

Vaše prihlásenie bude platné až po uhradení

zálohy 100 Euro na náš bankový účet.

 

Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 2927 1285

Variabilný symbol: 03202006

Do poznámky platby uveďte: Vaše priezvisko

 

Bližšie informácie k akcii aj s pokynmi k zaplatení

doplatku za účasť na akcii – 180 Euro,

dostanete e-mailom mesiac pred začiatkom akcie.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Braňo Gajdoš

tel.: 0911 711 255

 

Tešíme sa na Vás.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk

 

 

 

-----

 

Pre prihlásenie sa na program VYPLŇTE a ODOŠLITE prihlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Pre prihlásenie ďalších účastníkov, vyplňte a odošlite NOVÚ PRIHLÁŠKU.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Tešíme sa na Vás.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject:

ODHLASKA OtecSyn Tabor

 

Vaša ODHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Z programu ste odhlásení.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Braňo Gajdoš

tel.: 0911 711 255

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Pre odhlásenie sa z programu VYPLŇTE A ODOŠLITE odhlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní odhlásenia.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite odhlášku

ešte raz a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní odhlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite odhlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject

PRIHLASKA NAHRADNICI OtecSyn Tabor

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Na program ste prihlásení ako náhradníci.

 

Keď sa uvoľní miesto, budeme Vás e-mailom včas informovať.

Zároveň dostanete aj bližšie informácie k programu
a pokyny k platbe účastníckeho poplatku.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Braňo Gajdoš

tel.: 0911 711 255

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Pre prihlásenie sa na program ako náhradníci VYPLŇTE a ODOŠLITE prihlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Pre prihlásenie ďalších náhradníkov, vyplňte a odošlite NOVÚ PRIHLÁŠKU.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Keď sa uvoľní miesto, budeme Vás e-mailom včas informovať.

Zároveň dostanete aj bližšie informácie k programu a pokyny

k platbe účastníckeho poplatku.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject

POTVRDENIE UCASTI OtecSyn Tabor

 

Vaše POTVRDENIE bolo zaregistrované.

Ďakujeme.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,

tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Braňo Gajdoš

tel.: 0911 711 255

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti alebo neúčasti na pripravovanej akcii.

Uľahčí nám to organizáciu akcie a zabezpečenie služieb pre vás.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o prijatí formuláru.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, vyplňte a odošlite formulár ešte raz,

alebo nás kontaktujte na: prerodiny@prerodiny.sk.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

 

OTEC & SYN – PLAVBA – za akciu je zodpovedný Braňo Gajdoš – Variabilný symbol: 04 (rok) (mesiac)

NASTAVENIE MAILU ODPOVEDE NA FORMULÁRE

Send from:

prerodiny@prerodiny.sk

 

Sender name:

Pre Rodiny

 

Bcc:

gajdos@prerodiny.sk, balazia@prerodiny.sk

 

Reply to:

prerodiny@prerodiny.sk

Email subject:

PRIHLASKA OtecSyn Plavba

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

 

Vaše prihlásenie bude platné až po uhradení

zálohy 400 Euro na náš bankový účet.

 

Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 2927 1285

Variabilný symbol: 04202009

Do poznámky platby uveďte: Vaše priezvisko

 

Bližšie informácie k akcii aj s pokynmi k zaplatení

doplatku za účasť na akcii – 440 Euro,

dostanete e-mailom 2 mesiace pred začiatkom akcie.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Braňo Gajdoš

tel.: 0911 711 255

 

Tešíme sa na Vás.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk

 

 

 

-----

 

Pre prihlásenie sa na program VYPLŇTE a ODOŠLITE prihlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Pre prihlásenie ďalších účastníkov, vyplňte a odošlite NOVÚ PRIHLÁŠKU.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Tešíme sa na Vás.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject:

ODHLASKA OtecSyn Plavba

 

Vaša ODHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Z programu ste odhlásení.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Braňo Gajdoš

tel.: 0911 711 255

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Pre odhlásenie sa z programu VYPLŇTE A ODOŠLITE odhlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní odhlásenia.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite odhlášku

ešte raz a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní odhlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite odhlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject

PRIHLASKA NAHRADNICI OtecSyn Plavba

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Na program ste prihlásení ako náhradníci.

 

Keď sa uvoľní miesto, budeme Vás e-mailom včas informovať.

Zároveň dostanete aj bližšie informácie k programu
a pokyny k platbe účastníckeho poplatku.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Braňo Gajdoš

tel.: 0911 711 255

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Pre prihlásenie sa na program ako náhradníci VYPLŇTE a ODOŠLITE prihlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Pre prihlásenie ďalších náhradníkov, vyplňte a odošlite NOVÚ PRIHLÁŠKU.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Keď sa uvoľní miesto, budeme Vás e-mailom včas informovať.

Zároveň dostanete aj bližšie informácie k programu a pokyny

k platbe účastníckeho poplatku.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject

POTVRDENIE UCASTI OtecSyn Plavba

 

Vaše POTVRDENIE bolo zaregistrované.

Ďakujeme.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,

tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Braňo Gajdoš

tel.: 0911 711 255

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti alebo neúčasti na pripravovanej akcii.

Uľahčí nám to organizáciu akcie a zabezpečenie služieb pre vás.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o prijatí formuláru.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, vyplňte a odošlite formulár ešte raz,

alebo nás kontaktujte na: prerodiny@prerodiny.sk.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

 

OTEC & DCÉRA – TÁBOR – za akciu je zodpovedný Rasťo Sitár – Variabilný symbol: 05 (rok) (mesiac)

NASTAVENIE MAILU ODPOVEDE NA FORMULÁRE

Send from:

prerodiny@prerodiny.sk

 

Sender name:

Pre Rodiny

 

Cc:

sitar@prerodiny.sk

 

Bcc:

gajdos@prerodiny.sk, balazia@prerodiny.sk

 

Reply to:

prerodiny@prerodiny.sk

Email subject:

PRIHLASKA OtecDcera Tabor

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

 

Vaše prihlásenie bude platné až po uhradení

zálohy 100 Euro na náš bankový účet.

 

Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 2927 1285

Variabilný symbol: 05202009

Do poznámky platby uveďte: Vaše priezvisko

 

Bližšie informácie k akcii aj s pokynmi k zaplatení

doplatku za účasť na akcii – 150 Euro,

dostanete e-mailom mesiac pred začiatkom akcie.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: sitar@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Rasťo Sitár

tel.: 0903 825 143

 

Tešíme sa na Vás.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk

 

 

 

-----

 

Pre prihlásenie sa na program VYPLŇTE a ODOŠLITE prihlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Pre prihlásenie ďalších účastníkov, vyplňte a odošlite NOVÚ PRIHLÁŠKU.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Tešíme sa na Vás.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject:

ODHLASKA OtecDcera Tabor

 

Vaša ODHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Z programu ste odhlásení.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: sitar@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Rasťo Sitár

tel.: 0903 825 143

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Pre odhlásenie sa z programu VYPLŇTE A ODOŠLITE odhlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní odhlásenia.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite odhlášku

ešte raz a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní odhlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite odhlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject

PRIHLASKA NAHRADNICI OtecDcera Tabor

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Na program ste prihlásení ako náhradníci.

 

Keď sa uvoľní miesto, budeme Vás e-mailom včas informovať.

Zároveň dostanete aj bližšie informácie k programu
a pokyny k platbe účastníckeho poplatku.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: sitar@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Rasťo Sitár

tel.: 0903 825 143

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Pre prihlásenie sa na program ako náhradníci VYPLŇTE a ODOŠLITE prihlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Pre prihlásenie ďalších náhradníkov, vyplňte a odošlite NOVÚ PRIHLÁŠKU.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Keď sa uvoľní miesto, budeme Vás e-mailom včas informovať.

Zároveň dostanete aj bližšie informácie k programu a pokyny

k platbe účastníckeho poplatku.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject

POTVRDENIE UCASTI OtecDcera Tabor

 

Vaše POTVRDENIE bolo zaregistrované.

Ďakujeme.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,

tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Rasťo Sitár

tel.: 0903 825 143

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti alebo neúčasti na pripravovanej akcii.

Uľahčí nám to organizáciu akcie a zabezpečenie služieb pre vás.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o prijatí formuláru.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, vyplňte a odošlite formulár ešte raz,

alebo nás kontaktujte na: prerodiny@prerodiny.sk.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

 

OTEC & DCÉRA – PLAVBA – za akciu je zodpovedný Rasťo Sitár – Variabilný symbol: 06 (rok) (mesiac)

NASTAVENIE MAILU ODPOVEDE NA FORMULÁRE

Send from:

prerodiny@prerodiny.sk

 

Sender name:

Pre Rodiny

 

Cc:

sitar@prerodiny.sk

 

Bcc:

gajdos@prerodiny.sk, balazia@prerodiny.sk

 

Reply to:

prerodiny@prerodiny.sk

Email subject:

PRIHLASKA OtecDcera Plavba

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

 

Vaše prihlásenie bude platné až po uhradení

zálohy 400 Euro na náš bankový účet.

 

Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 2927 1285

Variabilný symbol: 06202009

Do poznámky platby uveďte: Vaše priezvisko

 

Bližšie informácie k akcii aj s pokynmi k zaplatení

doplatku za účasť na akcii – 440 Euro,

dostanete e-mailom 2 mesiace pred začiatkom akcie.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: sitar@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Rasťo Sitár

tel.: 0903 825 143

 

Tešíme sa na Vás.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk

 

 

 

-----

 

Pre prihlásenie sa na program VYPLŇTE a ODOŠLITE prihlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Pre prihlásenie ďalších účastníkov, vyplňte a odošlite NOVÚ PRIHLÁŠKU.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Tešíme sa na Vás.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject:

ODHLASKA OtecDcera Plavba

 

Vaša ODHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Z programu ste odhlásení.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: sitar@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Rasťo Sitár

tel.: 0903 825 143

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Pre odhlásenie sa z programu VYPLŇTE A ODOŠLITE odhlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní odhlásenia.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite odhlášku

ešte raz a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní odhlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite odhlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject

PRIHLASKA NAHRADNICI OtecDcera Plavba

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Na program ste prihlásení ako náhradníci.

 

Keď sa uvoľní miesto, budeme Vás e-mailom včas informovať.

Zároveň dostanete aj bližšie informácie k programu
a pokyny k platbe účastníckeho poplatku.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: sitar@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Rasťo Sitár

tel.: 0903 825 143

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Pre prihlásenie sa na program ako náhradníci VYPLŇTE a ODOŠLITE prihlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Pre prihlásenie ďalších náhradníkov, vyplňte a odošlite NOVÚ PRIHLÁŠKU.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Keď sa uvoľní miesto, budeme Vás e-mailom včas informovať.

Zároveň dostanete aj bližšie informácie k programu a pokyny

k platbe účastníckeho poplatku.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject

POTVRDENIE UCASTI OtecDcera Plavba

 

Vaše POTVRDENIE bolo zaregistrované.

Ďakujeme.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,

tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Rasťo Sitár

tel.: 0903 825 143

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti alebo neúčasti na pripravovanej akcii.

Uľahčí nám to organizáciu akcie a zabezpečenie služieb pre vás.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o prijatí formuláru.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, vyplňte a odošlite formulár ešte raz,

alebo nás kontaktujte na: prerodiny@prerodiny.sk.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

 

KEBY ŽENY VEDELI – za akciu je zodpovedný Martin Fusek – Variabilný symbol: 07 (rok) (mesiac)

NASTAVENIE MAILU ODPOVEDE NA FORMULÁRE

Send from:

prerodiny@prerodiny.sk

 

Sender name:

Pre Rodiny

 

Bcc:

gajdos@prerodiny.sk, balazia@prerodiny.sk, fusek@prerodiny.sk

 

Reply to:

prerodiny@prerodiny.sk

Email subject:

PRIHLASKA Keby zeny vedeli

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Ste prihlásená na duchovnú obnovu
KEBY ŽENY VEDELI...

 

Bližšie informácie k programu a pokyny
k platbe účastníckeho poplatku Vám
pošleme e-mailom mesiac pred akciou.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Martin Fusek

tel.: 0905 619 100

 

Tešíme sa na Vás.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk

 

 

 

-----

 

Pre prihlásenie sa na program VYPLŇTE a ODOŠLITE prihlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Pre prihlásenie ďalšej účastníčky, vyplňte a odošlite NOVÚ PRIHLÁŠKU.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Tešíme sa na Vás.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject:

ODHLASKA Keby zeny vedeli

 

Vaša ODHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Z programu ste odhlásená.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Martin Fusek

tel.: 0905 619 100

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Pre odhlásenie sa z programu VYPLŇTE A ODOŠLITE odhlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní odhlásenia.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite odhlášku

ešte raz a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní odhlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite odhlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject

PRIHLASKA NAHRADNICKY Keby zeny vedeli

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Na program ste prihlásená ako náhradníčka.

 

Keď sa uvoľní miesto, budeme Vás e-mailom včas informovať.

Zároveň dostanete aj bližšie informácie k programu
a pokyny k platbe účastníckeho poplatku.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Martin Fusek

tel.: 0905 619 100

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

 

 

-----

 

Pre prihlásenie sa na program ako náhradníčka VYPLŇTE a ODOŠLITE prihlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Pre prihlásenie ďalšej náhradníčky, vyplňte a odošlite NOVÚ PRIHLÁŠKU.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Keď sa uvoľní miesto, budeme Vás e-mailom včas informovať.

Zároveň dostanete aj bližšie informácie k programu a pokyny

k platbe účastníckeho poplatku.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject

POTVRDENIE UCASTI Keby zeny vedeli

 

Vaše POTVRDENIE bolo zaregistrované.

Ďakujeme.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,

tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Martin Fusek

tel.: 0905 619 100

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti alebo neúčasti na pripravovanej akcii.

Uľahčí nám to organizáciu akcie a zabezpečenie služieb pre vás.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o prijatí formuláru.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, vyplňte a odošlite formulár ešte raz,

alebo nás kontaktujte na: prerodiny@prerodiny.sk.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

 

2JA – za akciu je zodpovedný Ján Balažia – Variabilný symbol: 08 (rok) (mesiac)

NASTAVENIE MAILU ODPOVEDE NA FORMULÁRE

Send from:

prerodiny@prerodiny.sk

 

Sender name:

Pre Rodiny

 

Bcc:

gajdos@prerodiny.sk, balazia@prerodiny.sk

 

Reply to:

prerodiny@prerodiny.sk

Email subject:

PRIHLASKA 2JA

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Ste prihlásení na akciu 2JA.

 

Bližšie informácie k programu a pokyny
k platbe účastníckeho poplatku Vám
pošleme e-mailom mesiac pred akciou.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Ján Balážia

tel.: 0903 752 082

 

Tešíme sa na Vás.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

-----

 

Pre prihlásenie sa na program VYPLŇTE a ODOŠLITE prihlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Pre prihlásenie ďalších účastníkov, vyplňte a odošlite NOVÚ PRIHLÁŠKU.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Tešíme sa na Vás.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject:

ODHLASKA 2JA

 

Vaša ODHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Z programu ste odhlásení.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Ján Balážia

tel.: 0903 752 082

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Pre odhlásenie sa z programu VYPLŇTE A ODOŠLITE odhlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní odhlásenia.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite odhlášku

ešte raz a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní odhlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite odhlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject

PRIHLASKA NAHRADNICI 2JA

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Na program ste prihlásení ako náhradníci.

 

Keď sa uvoľní miesto, budeme Vás e-mailom včas informovať.

Zároveň dostanete aj bližšie informácie k programu
a pokyny k platbe účastníckeho poplatku.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie, tak píšte na:

prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Ján Balážia

tel.: 0903 752 082

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

 

 

-----

 

Pre prihlásenie sa na program ako náhradníci VYPLŇTE a ODOŠLITE prihlášku.

Po odoslaní dostanete na e-mail (ktorý ste uviedli do prihlášky)

potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Pre prihlásenie ďalších náhradníkov, vyplňte a odošlite NOVÚ PRIHLÁŠKU.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o zaregistrovaní prihlášky.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, tak vyplňte a odošlite prihlášku ešte raz

a skontrolujte si správnosť vašej e-mailovej adresy.

 

Keď sa uvoľní miesto, budeme Vás e-mailom včas informovať.

Zároveň dostanete aj bližšie informácie k programu a pokyny

k platbe účastníckeho poplatku.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

Email subject

POTVRDENIE UCASTI 2JA

 

Vaše POTVRDENIE bolo zaregistrované.

Ďakujeme.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,

tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Ján Balážia

tel.: 0903 752 082

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

-----

 

Prosíme o potvrdenie Vašej účasti alebo neúčasti na pripravovanej akcii.

Uľahčí nám to organizáciu akcie a zabezpečenie služieb pre vás.

 

-----

 

Ďakujeme za odoslanie.

Na Váš e-mail bolo odoslané potvrdenie o prijatí formuláru.

 

Ak takýto e-mail nedostanete, vyplňte a odošlite formulár ešte raz,

alebo nás kontaktujte na: prerodiny@prerodiny.sk.

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

 

DOM – za akciu je zodpovedný Braňo Fabo a Andrea Ábelová – Variabilný symbol: 09 (rok) (mesiac)

NASTAVENIE MAILU ODPOVEDE NA FORMULÁRE

Send from:

prerodiny@prerodiny.sk

 

Sender name:

Pre Rodiny

 

Bcc:

fabo@prerodiny.sk, abelova@prerodiny.sk

 

Reply to:

prerodiny@prerodiny.sk

Email subject:

PRIHLASKA DOM

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Ste prihlásení na akciu 2JA.

 

Bližšie informácie k programu a pokyny
k platbe účastníckeho poplatku Vám
pošleme e-mailom mesiac pred akciou.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Ján Balážia

tel.: 0903 752 082

 

Tešíme sa na Vás.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk

Email subject:

ODHLASKA DOM

 

Vaša ODHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Z programu ste odhlásení.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,
tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Ján Balážia

tel.: 0903 752 082

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

Email subject

PRIHLASKA NAHRADNIK DOM

 

Vaša PRIHLÁŠKA bola zaregistrovaná.

Na program ste prihlásení ako náhradníci.

 

Keď sa uvoľní miesto, budeme Vás e-mailom včas informovať.

Zároveň dostanete aj bližšie informácie k programu
a pokyny k platbe účastníckeho poplatku.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie, tak píšte na:

prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Ján Balážia

tel.: 0903 752 082

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny.

www.prerodiny.sk

Email subject

POTVRDENIE UCASTI DOM

 

Vaše POTVRDENIE bolo zaregistrované.

Ďakujeme.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie,

tak píšte na: prerodiny@prerodiny.sk

 

Vybavuje:

Ján Balážia

tel.: 0903 752 082

 

Želáme Vám požehnaný čas.

Občianske združenie PreRodiny

www.prerodiny.sk