Vzhľadom na zmenenú situáciu v spoločnosti a nemožnosť organizovať hromadné
podujatia, ponúkame vám na zakúpenie knihu autorky Andrei Abelovej s názvom
„Tajomstvo Božieho kráľovstva“. Kniha popisuje duchovnú cestu človeka v čase
krízy a ponúka návod na jej riešenie. Obsahom sú knižne spracované prednášky
ktoré odzneli na duchovných obnovách v predchádzajúcich rokoch, obohatené
o osobné svedectvo autorky.

Knihu si môžete objednať mailom na
barunka@prerodiny.sk
Do mailu je potrebné napísať presnú adresu, kde máme knihu zaslať.

Cena knihy je 15 eur
+ 2 eurá poštovné a balné.

Cena poštovného sa stanovuje na základe cenníka Slovenskej pošty.

Tým z vás, ktorí prejavíte záujem o knihu,
pošleme číslo účtu, kde uhradíte cenu za knihu + poštovné
a do poznámky pre prijímateľa napíšete svoje meno a priezvisko.

V prípade, že do 10–tich pracovných dní od úhrady vám nebol doručený balík,
kontaktujte nás na tel. č. 0910 842 219.