DUCHOVNÁ OBNOVA

PRE ŽENY

DUCHOVNÁ
OBNOVA
PRE MUŽOV

DOBRODRUŽNÁ PLAVBA NA MORI

PROGRAM PRE
OTCOV A SYNOV

PROGRAM PRE
OTCOV A DCÉRY

PROGRAM
PRE MANŽELOV

DUCHOVNÉ
OTCOVSTVO
A MATERSTVO

NAPÍŠTE NÁM...

Napíšte nám Váš názor, postreh, podnet, svedectvo, alebo len tak.

Formulár sa odosiela...

Vyskytla sa chyba servera.

Formulár bol prijatý.

Milí naši priaznivci,

vzhľadom na niektoré vaše dotazy ohľadne statusov na sociálnych sieťach
našich členov, považujeme za potrebné urobiť nasledovné

VYHLÁSENIE:

V rámci slobody prejavu má každý jednotlivec právo na názor, ktorý môže
slobodne vyjadrovať aj na sociálnych sieťach. Pri rešpektovaní tohto práva
chceme podať vyhlásenie, že jednotlivé súkromné názory členov združenia
nemožno spájať s celkovým smerovaním, alebo postojom nášho
občianskeho združenia.

Jednota neznamená pre nás zjednotenie všetkých názorov, ale zjednotenie
v zameraní na Boha a vo vzájomnom sa sprevádzaní na ceste k Nemu.

Pre rodiny, o.z.

Pre Rodiny, o.z.
programy, poradenstvo, sprevádzanie

 

sídlo:

900 55 Lozorno 1044

 

kancelária:
Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava

 

prerodiny@prerodiny.sk

 

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa: č.ú.: 5129271285/0900

IBAN: SK68 0900 0000 0051 2927 1285
SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX

 

IČO: 50782983

DIČ: 2120509193

 

––––––––––––––––

 

Občianske združenie Pre Rodiny bolo schválené a registrované: Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky číslo spisu:
VVS/1 – 900/90 – 50866, dňa 10. marca 2017

 

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA – download

 

––––––––––––––––

 

Celkový vizuálny design občianskeho združenia, design logotypov programov a webdesign stránky © Braňo Gajdoš – Atelier 21

 

PROGRAMY, PORADENSTVO A SPREVÁDZANIE K PLNŠIEMU ŽIVOTU