DUCHOVNÁ OBNOVA

PRE ŽENY

DUCHOVNÁ
OBNOVA
PRE MUŽOV

DOBRODRUŽNÁ PLAVBA NA MORI

PROGRAM PRE
OTCOV A SYNOV

PROGRAM PRE
OTCOV A DCÉRY

PROGRAM
PRE MANŽELOV

DUCHOVNÉ
OTCOVSTVO
A MATERSTVO

Pre Rodiny, o.z.
programy, poradenstvo, sprevádzanie

 

sídlo:

900 55 Lozorno 1044

 

kancelária:
Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava

 

prerodiny@prerodiny.sk

 

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa: č.ú.: 5129271285/0900

IBAN: SK68 0900 0000 0051 2927 1285
SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX

 

IČO: 50782983

DIČ: 2120509193

 

––––––––––––––––

 

Občianske združenie Pre Rodiny bolo schválené a registrované: Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky číslo spisu:
VVS/1 – 900/90 – 50866, dňa 10. marca 2017

 

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA – download

 

––––––––––––––––

 

Celkový vizuálny design občianskeho združenia, design logotypov programov a webdesign stránky © Braňo Gajdoš – Atelier 21

 

PROGRAMY, PORADENSTVO A SPREVÁDZANIE K PLNŠIEMU ŽIVOTU