PONUKA NAŠICH PROGRAMOV

PRE MUŽOV

Duchovná obnova pre mužov hľadajúcich Boha, svoju identitu a zdravé vzťahy.

PRE ŽENY

Iný pohľad na otázky o sebe, vzťahoch, výchove a prístupe k Vašim deťom.

PRE MANŽELOV

Pre manželov so záujmom o vzájomný vzťah, cez nové prepojenia lásky.

PRE OTCOV A SYNOV

Dobrodružné aktivity pre otcov a ich synov, zamerané na budovanie vzťahu.

PRE OTCOV A DCÉRY

Dobrodružné aktivity pre otcov a ich dcéry, zamerané na budovanie vzťahu.

PRE MOREPLAVCOV

Skutočné morské dobrodružstvo na plachetnici a pravé spoločenstvo mužov.

Už od roku 2005 sa venujeme tvorbe programov na zlepšenie vašich vzťahov.

Kontakty na členov združenia

Braňo Gajdoš - predseda
gajdos@prerodiny.sk  |  tel.: 0911 711 255            

Ján Balážia – podpredseda
balazia@prerodiny.sk  |  tel.: 0903 752 082

Miriam Gajdošová – členka
gajdosova@prerodiny.sk  |  tel.: 0911 745 436

Rastislav Sitár - člen
sitar@prerodiny.sk  |  tel.: 0903 825 143

Michal Bittšanský - člen
bittsansky@prerodiny.sk  |  tel.: 0903 973 541

Oto Naď - člen
nad@prerodiny.sk  |  tel.: 0911 299 188

Jozef Polc - člen
polc@prerodiny.sk  |  tel.: 0907 922 037

Mária Polcová - členka
polcova@prerodiny.sk

Pre Rodiny, o.z.
900 55 Lozorno 1044

kancelária: Pavlovičova 3
821 04 Bratislava

prerodiny@prerodiny.sk
www.prerodiny.sk

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
IBAN: 
SK68 0900 0000 0051 2927 1285
SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX

IČO: 50782983
DIČ: 2120509193

Občianske združenie Pre Rodiny bolo schválené a registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Číslo spisu: VVS/1 – 900/90 – 50866, dňa 10. marca 2017
STANOVY - Download

GDPR – Vzhľadom na zmenenú legislatívu SR, ktorá nadobúda účinnosť 25. 5. 2018 (Nariadenie EÚ 2016/679 známe ako GDPR, Zákon 18/2018 Z. z.).
VIAC INFO - Link