DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MANŽELOV

RODINA AKO DAR, RODINA AKO CIEĽ

Z každodenného rozbehaného, rozbitého, možno osamelého dňa späť do 
rodiny. O ceste zo všedného života do rodiny, ktorá je taká, 
ako sme si ju urobili.

Duchovnú obnovu pripravil a bude viesť otec Václav Vacek, ktorý sa vyznačuje 
svojim nevšedným a nekonvenčným ale zároveň hlboko biblickým 
pohľadom na témy života.