DOBRODRUŽNÁ PLAVBA PRE MUŽOV
Program je určený pre manželov, ktorí majú záujem niečo spraviť so svojim vzťahom, cez nové prepojenia vzájomnej lásky.Manželia budú mať možnosť otvoriť sa novému spôsobu komunikácie, vzájomnej interakcie a lásky, ktorá už môže presahovať rámec vlastného sebectva. 
Cez hlboké sebapoznanie k hlbokému poznaniu sa navzájom, až k postupnému odkrývaniu skutočného obrazu o Bohu a jeho láske. 
Žiadne manželstvo nie je tak dobré, aby nemohlo byť lepšie.