DUCHOVNÁ OBNOVA PRE ŽENY
Hľadáte odpovede na otázky o vlastnej identite, o fungovaní vašich vzťahov v rodine a s Bohom? Cieľom duchovnej obnovy je cez procesy sabapoznania a poznávania Boha ukázať iný pohľad na mnohé otázky o sebe, vzťahoch, výchove 
a prístupe k Vašim deťom.
Program je učený pre manželky mužov z programov Chlapskí Chlapi, Otec&Syn a Otec&Dcéra, ale aj pre ženy mimo týchto programov, či už sú slobodné alebo vydaté.Program je realizovaný v kresťanskom formáte za účasti katolíckeho kňaza a je vhodný pre ženy od 35 do 60 rokov.