Pre Rodiny, o.z.
programy, poradenstvo, sprevádzanie
sídlo: 900 55 Lozorno 1044
kancelária: Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava

prerodiny@prerodiny.sk  |   www.prerodiny.sk

Bankové spojenie – Slovenská sporiteľňa: č.ú.: 5129271285/0900
IBAN: SK68 0900 0000 0051 2927 1285
SWIFT (BIC) kód: GIBASKBX

IČO: 50782983, DIČ: 2120509193

Občianske združenie Pre Rodiny bolo schválené a registrované:
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky číslo spisu: VVS/1 – 900/90 – 50866, dňa 10. marca 2017
STANOVY ZDRUŽENIA – DOWNLOAD


Kontakty na členov združenia:

Braňo Gajdoš – predseda
e-mail: gajdos@prerodiny.sk | tel.: 0911 711 255

Ján Balážia – podpredseda
e-mail: balazia@prerodiny.sk | tel.: 0903 752 082

Miriam Gajdošová – členka
e-mail: gajdosova@prerodiny.sk | tel.: 0911 745 436

Michal Bittšanský - člen
e-mail: bittsansky@prerodiny.sk | tel.: 0903 973 541

Rastislav Sitár - ​člen
e-mail: sitar@prerodiny.sk | tel.: 0903 825 143

Oto Naď – člen
e-mail: nad@prerodiny.sk | tel.: 0911 299 188

Jozef Polc – člen
e-mail: polc@prerodiny.sk | tel.: 0907 922 037

Mária Polcová - členka